PRINT SEND TIL EN VEN
Magleby Vandværk

Velkommen til Magleby Vandværk A.m.b.a.

Magleby Vandværk er placeret midt på det skønne Østmøn i byen Magleby, der er den sidste by på vejen frem til Møns Klint og Geocentret.

Vandværket blev etableret i 1939 og fejrede i juli 2014 sit 75-års jubilæum.

Vandværket har i dag 429 medlemmer, der får leveret frisk drikkevand fra vandværket.
Drikkevandet hentes ved hjælp af 3 boringer, der når ca. 80 meter ned i den mønske undergrund.

Vandet fremføres i et ca. 40 km ledningsnet til en række byer og landområder på Østmøn - fra Magleby og Sømarke i nord over Mandemarke, Busene og Kraneled i øst til Klintholm Havn i syd og igennem Busemarke til Ny Borre i vest.

Der føres løbende kontrol med drikkevandets kvalitet, og senest har vi konstateret, at vore 3 boringer ikke har noget indhold af de i dagspressen nyligt omtalte pesticider, chloridazon og 1,2,4-triazol.

Vi er i øjeblikket i gang med at undersøge boringerne for det senest omtalte pesticid, dimethylsulfamid (DMS).
Reultaterne fra disse undersøgelser vil foreligge medio juli måned


OBS! Siden, du her er kommet til, er i sommeren 2018 under revision og vil løbende blive udvidet med relevant information for alle interesserede

Aktuelt

Vandforsyningen er normal.